Jaworki (Явірки).  fot. A.K. 1983r.

 

W 1882r.,(1) we wsi była parafia grekokatolicka i szkola ludowa jednoklasowa. Było 802 Rusinów wyznania grekokatolickiego.

 

W okresie międzywojennym czynna była szkoła powszechna dwujęzyczna i ukraińska kooperatywa (spółdzielnia) "Nadija".

W 1936 r. w parafii grekokatolickiej było ok. 1500 wiernych, z Jaworek(617), Bałej Wody(541) i Czarnej Wody (346).(2) 

 

-------------------------------------

(1). Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. W-wa 1882

(2). A.Saładiak. Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. W-wa 1992 

Cerkiew grecko-katolicka p.w. św. Jana zbudowana w 1798r., po 1947 użytkowana przez koścół rzymsko-katolicki.

KONTAKT

 

Telefon:

E-mail:

Strona www:

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.